FHS flaggar stolt vid HBT-seminarium

Publicerad tisdag, 09 juni 2015

28 maj genomfördes ett HBT-seminarium för chefer inom Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten, Försvarets Materielverk och Försvarshögskolan (FHS). Även ett antal ytteligare närstående arbetsgivare var inbjudna. FHS uppmärksammade seminariet genom att stolt flagga med regnbågsflaggan utanför FHS lokaler på Drottnings Kristinas väg i Stockholm. HoF är givetvis både stolta och glada över att FHS tar ställning, inte bara inåt i organisationen utan även visar utåt att de tar ställning för mänskliga rättigheter och stöttar arbetet med HBT-frågor. TACK FHS!