Försvarsmaktens nya kampanj

Publicerad tisdag, 09 juni 2015

Vi är mycket glada över att Försvarsmakten nu valt att ta fram en kampanj som syftar till att tydliggöra att ingen ska behöva dölja sin sexuella läggning eller könsuttryck/identitet. Ett viktigt ställningstagande med det tydliga budskapet ”VISSA SAKER SKA MAN INTE BEHÖVA KAMOUFLERA” som vi gillar skarpt! Kampanjen är, vad vi vet, tänkt att användas både internt för att tydliggöra ställningstagandet internt inom myndigheten såväl som utåt mot samhället i extern media. Bland annat har man tryckt upp affischer som skickats ut till förbanden för uppsättande i diverse utrymmen där den når medarbetare och övriga engagerade inom Försvarsmakten. Håll utkik i matsalar, på anslagstavlor, på soldathemmen, i ubåtar eller på andra lämpliga ställen där den borde finnas. Ser du ingen på din arbetsplats så efterfråga den gärna!

Se affischen här