”Knowing what to change”

Publicerad torsdag, 16 juli 2015

Lyssna på Alexandras mycket personliga tal om hur det är att komma ut som transsexuell på sin arbetsplats. Hör hur hon tänker kring kunskapens roll i att förstå sig själv, sin grupp och sina arbetsuppgifter. Just när det gäller djupt rotade värderingar tycks behovet av kunskap vara stort.

Knowing What to Change | Alexandra Larsson | TEDxStockholmWomen