Välkommen till HoF årsmöte!

Publicerad lördag, 07 januari 2017

Dagordningen kommer bland annat att innefatta val av styrelse för 2017, riktlinjer för verksamheter under 2017, genomgång av årsberättelse 2016. Hof bjuder på lättare förtäring och en mycket intressant föreläsning av Alexandra Larsson, som kommer att ge oss en bild av hur andra länders försvarsorganisationer arbetar med HBTQ-frågor.

Styrelsen vill veta vad JUST DU tycker är viktigt och värdefullt som medlem! Därför vill vi gärna veta vad du vill att HoF ska arbeta med under det här året! Nominera dina motioner och frågeställningar inför årsmötet senast 2017-01-16 till HoF ordförande Dan Öberg på dan.oberg@fhs.se, eller till vice ordf hanna.jungwallius@mil.se!

Vill du så kan du också lägga upp dina frågor och kommentarer i vår Facebook-grupp:
– vad inom HBTQI engagerar DIG som anställd/under utbildning/kopplad till/intresserad av försvaret?
– hur vill DU att HoF ska representera försvarets HBTQI-community på bästa sätt för både dig och organisationerna?
– på vilket sätt tycker DU att HoF gör bäst nytta?

Inför förra årets årsmöte var föreningen HoF närapå att tvingas göra det Gaypoliserna gjorde – nämligen att lägga ner föreningen och dess verksamheter.

Det är tydligt att våra arbetsgivare fortfarande ser föreningens arbete som värdefullt och viktigt – men det ska i första hand vara värdefullt och viktigt för dig som medlem!

HoF styrelsearbete är till för DIG! Det är därför det är så viktigt att du berättar vad HoF betyder för dig och varför föreningen ska fortleva! Så ta bladet från munnen, fatta keyboard eller penna och hör av dig!
VÄLKOMMEN MED DINA SYNPUNKTER, FRÅGESTÄLLNINGAR ELLER MOTIONER!