Styrelsen

Ordförande: Dan Öberg (Försvarshögskolan)
Vice ordförande: Hanna Jungwallius (Försvarsmakten LSS)
Kassör: Thomas Lindeborg (Försvarets materielverk)
Ledamot: Tom Olefors (Försvarshögskolan)
Ledamot: Jennie Borgström (Försvarets materielverk)
Ledamot: Annette Nolan (Försvarshögskolan)
Suppleant: Jan Demarkesse (Försvarsmakten SkyddC)
Suppleant: Carl Hartman (Försvarsmakten HKV)